banner_sektorler_1

TÜKETİM

Ulaşım, Lojistik ve Taşıma

Lojistik; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Posta şirketleri ve büyük lojistik sağlayıcıları Taşımacılık ve Lojistik sektöründe önemli pay sahibi olarak baskın bir rol oynamaktadır.

Küreselleşen dünyada ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların aksine lojistik sektörü büyüyerek devam etmektedir. Türkiye’de lojistik sektörüne 2017 yılında toplam 15 milyar 900 milyon liralık yatırım yapılmıştır.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri