banner_sektorler_1

TÜKETİM

Turizm, Konaklama ve Eğlence

Sahip olduğu benzersiz coğrafi, tarihsel ve kültürel değerleriyle Türkiye, yalnız ticari faaliyetlerin değil turizmin de merkezi konumundadır. Doğu ile batı kültürlerinin harmanlandığı köklü tarihi yapısıyla adeta bir medeniyetler mozaiğidir. Bu zengin coğrafi, tarihi ve kültürel yapısı sayesinde, turizm endüstrisi Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Turizm sektörünü geliştirerek ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre ulaşmak istediği hedef farklılık gösterebilmektedir. Gelişmiş ülkeler turizm sektörünün gelir etkisinden yararlanmaya çalışırken gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler ise, bu sektörün döviz kazandırıcı ve yeni istihdam olanakları yaratabilme gücünden yararlanmak istemektedirler.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri