banner_sektorler_1

TEKNOLOJİ ve İLETİŞİM

Telekomünikasyon

Teknolojik altyapının güçlendirilmesinin gerekliliği çağımıza damgasını vuran müşteri deneyimini kusursuzlaştırmanın bir ön koşulu haline geldi. Buna bağlı olarak telekomünikasyon sektörü için dijital yazılımlar değişimin ayrılmaz bir parçası oldu. Telekomünikasyon operatörleri mevzuat ve teknolojideki değişikliklerine uyum sağlarken diğer taraftan yeni hizmet olanakları, müşteri mahremiyeti gibi konuları da ön planda tutmaya çalışmaktadırlar.

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra, artan rekabet ortamı, ağ kapasitesinin artırılması için yapılan yatırımlar maliyet verimliliğinin sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri