banner_hizmetlerimiz_1

Raporlama Hizmetleri

Doğru Kararlar Almanız için
Raporlar Konuşsun

İşletmelerin sürdürülebilir kar ve yatırım hedeflerine ulaşabilmesi için, öncelikli olarak stratejik planlama ve kontrol süreçlerini oluşturulması gerekir. Bu kritik süreçlere dair kararlar alınmasında raporlara ihtiyaç duyulur. Raporlar; işletmenin dili olarak işletme sahipleri tarafından yorumlanıp, alacakları kararlara etki etmektedir. Bu bakış açısıyla iş ortaklarımıza, şeffaf ve güvenilir raporlar sunmaktayız. Raporlama hizmetlerimiz kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

  • Her türlü finansal raporlama, yönetim raporları, bütçe, nakit akışı ve
    benzeri tabloların hazırlanması
  • Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması
  • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlarının oluşturulması