banner_sektorler_1

ÜRETİM

Otomotiv

Otomotiv sektörü küresel ticaretten en fazla pay alan sektörler arasında yer almaktadır.

Otomotiv sektörü Endüstri 4.0 süreçlerini en hızlı benimseyen ve hayata geçiren sektörlerin başında gelmektedir. Sektör, nesnelerin interneti, robot teknolojileri ve özellikle yedek parça üretiminde bir devrim sayılabilecek 3D (katmanlı) üretim olanaklarını verimli bir biçimde kullanmaya başlamıştır.

Her bir otomobil şirketinin aynı zamanda bir teknoloji şirketi gibi davranması ve geleneksel üretimin, yeni trendlerle evirilmesi bir zorunluluk halini aldı. 2017 yılının öncelikli gündemi olan elektrikli araçların geliştirilmesi 2018 için de öncelikler arasındadır.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri