banner_hizmetlerimiz_1

Muhasebe Revizyon

Mali Kayıtlar Kontrolümüz Altında

İşletmelerin hedefleri doğrultusunda, verimli ve profesyonelce faaliyetlerini sürdürebilmesi için mali kayıtları kontrol altında tutuyoruz. Muhasebe revizyon hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

  • Muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi
  • Firmaların muhasebe birimi tarafından hazırlanan aylık hesap mizanı ile “aylık mali tabloların” kontrol edilmesi
  • Sabit kıymetler, amortisman, stok ve maliyet hesaplarının Vergi Mevzuatı kapsamında kontrolünün yapılması ve gerekli görülen hallerde revize edilmesi
  • Yasal defterlerin yıl sonu kapanış kayıtlarının kontrol edilmesi
  • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
  • Yasal defterlerin Vergi Usul Kanunu’na ve Türk Ticaret Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
  • Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü