banner_sektorler_1

ÜRETİM

Mobilya

Mobilya sektörü hem ana imalat kolu olarak hem de yardımcı ve yan sanayi unsurları ile birlikte yıllık ortalama 437 milyar dolarlık bir değer üretmektedir.

Bu yönü ile mobilya sektörü dünyanın başlıca ana ekonomik sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya mobilya üretimi değeri son on yıl içerisinde iki kat artmıştır.

Türk mobilya endüstrisi yapısal olarak çoğunlukla geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi ve küçük ölçekli işletmelerin niceliksel olarak yoğun olduğu bir sektördür. Bununla birlikte son 10 yıllık hızlı gelişim göz önünde bulundurulduğunda orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının artmakta olduğu görülmektedir.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri