banner_sektorler_1

TEKNOLOJİ ve İLETİŞİM

Medya

Medya sektörünün büyüme hızı genç nüfusun artış hızıyla paralellik göstermektedir. Bu durumda Türkiye’de artan genç nüfus ile birlikte 2017 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre; toplam medya yatırımları bir önceki yıla göre %6,3 artış gösterdi. Medya yatırımlarında en büyük payı 8 milyar TL ile televizyon yer almaktadır. Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 26. büyük pazarını oluşturuyor ve toplam hacim içinde payı %0,4 seviyesinde.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri