banner_sektorler_1

ENDÜSTRİ

Makine-Metal Eşyalar

Makine sanayinde gelişme ve eğilimlerde ekonomik koşullar önemli rol oynamaktadır. Türkiye ekonomisi 2017 yılını bir önceki yıl yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik kamu destekleri ile geçirmiştir. Bu çerçevede kamu destekleri hem üretim hem talep hem de kaynak tarafına yönelik olmuştur.

Dünya ekonomisinde ise 2017 yılında kalıcı ve dengeli bir büyüme sürecine girilmiştir. Gelişmiş ve gelişen ülkelerde daha hızlı bir ekonomik büyüme yaşanmıştır. Buna bağlı olarak dünyada yatırım harcamaları ile özellikle makine yatırımlarında yeniden büyüme başlamıştır.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri