banner_sektorler_1

FİNANSAL HİZMETLER

Leasing & Faktöring

Faktöring, her türlü mal ve hizmet satışlarından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı, vadeli alacakların Faktöring şirketine temlik edilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetlerinin sunulmasıdır.

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Faktöring sektörünün 2017 yılında yüzde 80’i yurt işi işlemlerden oluşmuştur. Sektörün iş hacmi ülkenin ticareti ile yakın ilişkisi olduğunu ve faktöringin ticareti finanse ettiği belirtilmiştir. Dolayısıyla ticaretteki artışın faktöring sektörünün iş hacmini olumlu, ticaretteki düşüşün olumsuz etkilediği düşünülmektedir.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri