banner_sektorler_1

ENERJİ ve ALTYAPI

Elektrik ve Elektronik

Elektronik sanayine öncelik veren bir politika izleyen ülkeler, kısa sürede gelişmişlik düzeyinde hızlı bir gelişme kaydetmektedirler. Bu durum elektronik sektörüne yatırım yapılmasını özendirme faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Bu politikaların temelini ise Ar-Ge’ ye verilen önem ve destek oluşturuyor.

2017 yılında elektrik üretimimizin, %37 ‘si doğal gazdan, %33’ü kömürden, %20’si hidrolik enerjiden, %6’sı rüzgârdan, %2’si jeotermal enerjiden ve %2’si diğer kaynaklardan elde edilmiştir. 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü içerisinde kamu %23,4, özel sektör ise %76,6’lık paya sahiptir.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri