banner_sektorler_1

ENDÜSTRİ

Cam ve Seramik

Sektör, ürünleriyle birçok sektöre ve ev kesimine girdi veren temel sanayi alanlarından biri olup, ülke ekonomileri açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye cam sektörü girdilerinin tamamına yakınını yurtiçinden temin eden, ihracatçı, ülke ekonomisine net katma değer yaratan ve büyümesini sürdürmek için çaba harcayan ve Türkiye’nin lokomotif sektörlerine girdi veren önemli ve başarılı bir sektördür.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri
  • E-Muhasebe Çözümleri
  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri