banner_hizmetlerimiz_1

Beyanname Gönderim

Tüm Mali ve Finansal
Adımlarınızda Sizinleyiz

Maliye Bakanlığı, e-beyanname gönderme konusunda bazı zorunluluklar getirmiştir. Bu noktada, bilgi sistemleri üzerinden beyanname gönderme işlemlerini titizlik ile yürütüyoruz. İş ortaklarımıza aşağıdaki beyanname gönderim hizmetlerimizi sunuyoruz:

  • Yıllık kurumlar vergisi, gelir vergisi, geçici vergi ve aylık/üç aylık muhtasar
    beyannamelerinin hazırlanması
  • Katma değer ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması
  • Bahsi geçen beyannamelerinin kontrol edilmesi ve internet ortamında vergi
    dairesine gönderilmesi