banner_sektorler_1

FİNANSAL HİZMETLER

Aracı Kurumlar

Sermaye piyasasında faaliyette bulunmak üzere yetki belgesi almış olan banka ve aracı kurumları ifade etmektedir. Aracı kurumlar ile yatırımcılar arasında bir güven bağının oluşması hem yatırımcının sağlıklı bir şekilde birikimlerini değerlendirmesi açısında hem de yatırımlarının güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri