banner_pratikbilgiler_1

Amortisman Oranları

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ
1. Binalar 333
1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idarebinaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar 333
1.1.2001. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2 333
1.1.2002. Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3 333
1.1.2003. Ahşap, kerpiç 20 %5 333
1.1.2004. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %7 333
1.1.2005. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10 333
1.1.2006. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %7 365
1.1.2007. Sarnıç ve benzerleri 50 %2 333
1.1.2008. Tanklar 333
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %7 333
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 %10 333
1.1.8.3. Diğer tanklar 15 %7 333
1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalarar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar 333
1.2.2001. Beton, kargir, demir, çelik 40 %3 333
1.2.2002. Yarı kargir 25 %4 333
1.2.2003. Ahşap 15 %7 333
1.2.2004. Kerpiç 10 %10 333
1.2.2005. Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 %10 333
1.2.2006. Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 %25 389
1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 %2 333
1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 %2 333
1.5. Gergili membran sistemleri 6 %17 389
2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 15 %7 333
2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) 8 %13 333
3. Demirbaşlar 333
3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 %20 365
3.2. Televizyonlar 5 %20 333
3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33 365
3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50 333
3.5. Kasalar 333
3.5.2001. Plastik kasalar 5 %20 333
3.5.2002. Tahta kasalar 2 %50 333
3.5.2003. Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar 50 %2 339
3.6. Paletler 333
3.6.2001. Tahta palet 2 %50 333
3.6.2002. Plastik palet 5 %20 333
3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 %33 333
3.8. Isıtma malzemeleri 333
3.8.2001. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 %7 333
3.8.2002. Isıtma boruları 15 %7 333
3.8.2003. Pompalar 15 %7 333
3.8.2004. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 %5 333
3.8.2005. Sıcak hava apareyleri 20 %5 333
3.8.2006. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 %4 333
3.8.2007. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 %7 333
3.8.2008. Şofbenler ve kombiler 10 %10 333
3.8.2009. Hidroforlar 10 %10 333
3.8.10. Su yumuşatma cihazları 10 %10 333
3.8.11. Genleşme depoları 10 %10 333
3.8.12. Brülörler 15 %7 333
3.8.13. İçten yanmalı motorlar 10 %10 339
3.8.14. Soba 5 %20 365
3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri 333
3.9.2001. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 %7 333
3.9.2002. Fan-coil cihazları 15 %7 333
3.9.2003. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 %10 333
3.9.2004. Su soğutma grupları 15 %7 333
3.9.2005. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 %7 333
3.9.2006. Hava perdeleri 10 %10 339
3.9.2007. Havalandırma sistemleri 10 %10 339
3.10. Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)e teşhir amacıyla kullanılanlar dahil) 333
3.10.2001. Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 %10 333
3.10.2002. Et kıyma makineleri 10 %10 333
3.10.2003. Mikserler 10 %10 333
3.10.2004. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 %10 333
3.10.4.1. Teşhir amacıyla kullanılanlar 5 %20 333
3.10.2005. Yemek pişirme tencereleri 10 %10 333
3.10.2006. Fırınlar 10 %10 333
3.10.2007. Kuzine ve yer ocakları 15 %7 333
3.10.2008. Bulaşık yıkama makineleri 10 %10 333
3.10.2009. Komple soğuk odalar 10 %10 333
3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 %7 333
3.10.11. Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 %10 339
3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları 333
3.11.2001. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 %10 333
3.11.2002. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 %7 333
3.11.2003. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 %10 333
3.12. Asansörler (Yük, insan vb.) 10 %10 333
3.13. Medikal malzemeler 333
3.13.1. Otoklav cihazları 10 %10 333
3.13.2. Buhar Jeneratörleri 10 %10 333
3.13.3. Sterilizatörler 10 %10 333
3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri 20 %5 333
3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 %10 333
3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri 15 %7 333
3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 %10 333
3.13.8. Laboratuvar cihazları 333
3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 %20 333
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 %20 333
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 %17 333
3.13.8.4. Mikroskoplar 6 %17 333
3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 %20 333
3.13.9. Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı v.b.) 5 %20 333
3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 %17 339
3.13.10. Medikalmobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 %10 333
3.13.10.1. Portatifsedye 5 %20 365
3.13.11. Ameliyathaneve sterilizasyon 333
3.13.11.1. Sterilizatörler 8 %13 333
3.13.11.2. Cerrahitermal yıkayıcı 8 %13 333
3.13.11.3. Ameliyatmasası 8 %13 333
3.13.11.4. Ameliyatlambası 8 %13 333
3.13.11.5. Anastezicihazı 6 %17 333
3.13.11.6. Elektrokoter 6 %17 333
3.13.11.7. Videoendoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 %17 333
3.13.11.8. Cerrahiel aletleri 7 %14 333
3.13.12. Radyoterapi cihazı (Linac) 8 %13 333
3.13.13. Pet(Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 %17 333
3.13.14 Kanşekeri ölçüm cihazları 10 %10 339
3.13.15. Medikalenstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeritıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 %10 339
3.14. ElektrikMalzemeleri 333
3.14.1. Jeneratörler 10 %10 333
3.14.2. Kesintisizgüç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 %10 333
3.14.3. Paratonerler 10 %10 333
3.14.4. Elektrojengrupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b. 10 %10 339
3.14.5. Transformatörler 10 %10 339
3.14.6. Redröserler 10 %10 339
3.14.7. Akümülatörler 5 %20 339
3.14.8. Aküşarj redresörü 5 %20 339
3.14.9. Şaltcihazları, kontaktörler 3 %33 339
3.14.10. Elektrikpanoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 %10 339
3.14.11. Elektrikmotorları, elektrik trafoları 10 %10 339
3.14.12. Ortagerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemiiçin enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 %10 365
3.14.13. Ticariamaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyonsistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadikıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 %10 389
3.15. Perde,güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası 5 %20 333
3.16. Silolar(Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 %7 333
3.17. Kaynakmakinesi 5 %20 333
3.18. Zincir,halat 3 %33 333
3.19. Ponton 5 %20 333
3.20. Kondansatör 5 %20 333
3.21. Oksijentakımı, oksijen saati 6 %17 333
3.22. Güneşkollektörü 6 %17 333
3.23. Depolamaraf sistemleri 10 %10 333
3.24. Çimbiçme makinesi 4 %25 333
3.25. Çöpkonteynerleri 4 %25 333
3.26. Elektronikgüvenlik sistemleri 5 %20 333
3.27. POScihazları 5 %20 333
3.28. Yangınsöndürme cihazları 5 %20 333
3.29. Radyasyonaleti 5 %20 333
3.30. Nemalma cihazları 5 %20 333
3.31. Kartbasma makinesi 10 %10 333
3.32. Kartkesme makinesi 10 %10 333
3.33. Zarflamamakinesi 10 %10 333
3.34. Projeksiyoncihazı 5 %20 333
3.35. Fotoğrafmakineleri ve kamera 5 %20 333
3.36. Ölçümcihazları 5 %20 333
3.37. Elektroniktest cihazları 5 %20 333
3.38. Mekaniktest cihazları 7 %14 333
3.39. Elölçü aletleri 4 %25 333
3.40. Hızlıprotip makineleri 5 %20 333
3.41. Kompresörler(3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 %17 339
3.42. Takımtezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri 6 %17 339
3.43. Redüktörler 10 %10 339
3.44. Metalişlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları,taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 %10 339
3.45. Delme,kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlarabenzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 %10 339
3.46. Asfalt-betonkesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri,asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak,vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici vebenzerleri 10 %10 339
3.47. Hidrolikkırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 %10 339
3.48. Elektriksüpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olaraktemizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler) 8 %13 339
3.49. Elektroniktelekomünikasyon alet ve cihazları 339
3.49.1. Teleksve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktiftelekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleriv.b. 5 %20 339
3.49.2. Telefonsantralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 %10 339
3.49.3. Araçiçi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 %20 339
3.49.4. Telsiztelefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara aitsistemler 10 %10 339
3.49.5. Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b. 5 %20 339
3.49.6. Projeksiyoncihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferanscihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b. 5 %20 339
3.49.7. Bilgiişlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri 5 %20 339
3.49.8. GPRSve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 %20 339
3.49.9. Elektronikoptik alet ve cihazlar 6 %17 339
3.49.10. Kapalıdevre TV sistemi (CCTV) 10 %10 365
3.50. LPG,doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b. 10 %10 339
3.51. Yanmatadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 %10 339
3.52. Yürüyenmerdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri 10 %10 339
3.53. Ambalajlama,etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama vebenzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlamamakinesi 10 %10 365
3.54. Gaz,yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 %13 339
3.55. Elektriksüpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri 7 %14 339
3.56. Çöpöğütücüler 10 %10 339
3.57. İlaçlamamakineleri 8 %13 339
3.58. Elkurutma makineleri 5 %20 339
3.59. Elektronikkantar 5 %20 339
3.60. Baskül 6 %17 339
3.61. Hidrolikaraç kantarları 15 %7 339
3.62. Hertürlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar) 6 %17 339
3.63. Sabitkonteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunankonteynerler) 15 %7 339
3.64. Mağaza(showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirlibir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem vebilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlarhariç) 7 %14 339
3.65. Madenden,camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil,bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları 5 %20 339
3.66. Mağazaiçi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar,metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 %17 339
3.67. Hertürlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin biryerden bir yere naklinde kullanılanlar) 15 %7 339
3.68. Vidalamamakineleri 10 %10 339
3.69. Kalıplar(Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 %10 339
3.70. Elektronikkapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b. 10 %10 339
3.71. Bayrak,flama, aydınlatma direkleri 15 %7 339
3.72. Otomobil,kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılanaraçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazırolanlar hariç) 2 %50 339
3.73. Yangıntesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb.ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 %7 365
3.74. Sutesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 %7 365
3.75. Atıksu arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılantesisler) 24 %4 365
3.76. Duvarsaati 5 %20 365
3.77. Matkaplar(Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 %20 365
3.78. Otoparksistemleri 389
3.78.1. Otoparkücretlendirme sistemi 15 %7 389
3.78.2. Otoparkyönlendirme sistemi 10 %10 389
3.79. Fotosellikayar kapılar 10 %10 365
3.80. LPGve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 %7 365
3.81. Kartlıgeçiş sistemleri 10 %10 365
3.82. Yanmazelbise 5 %20 365
3.83. Ticariamaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu vebenzeri) 3 %33 389
3.84. Muhtelifparçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen vedeğişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarlakullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler debarındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılanplastik maddeden yapılmış şamandıralar 7 %14 389
3.85. Çiftkovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkmaözelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlikaraçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında vetaşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunlarınbenzerleri. 3 %33 389
3.86. Diğersınıflarda sayılmayan demirbaşlar 5 %20 389
4. Bilgisistemleri 333
4.1. Kişiselbilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 %25 333
4.2. BilgisayarDonanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teypüniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklamakapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgikaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disksürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlıkullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez) 4 %25 333
4.3. Bilgisayaryazılımları 3 %33 333
4.4. Router(yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantıelemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları 5 %20 365
4.5. Datakoruma kasası 12 %8 365
5. ElleVeri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri,fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri 5 %20 333
5.1. Ödemekaydedici cihazlar 5 %20 333
6. Taşımaaraçları 333
6.1. Otomobillerve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 %20 333
6.2. Otobüs,Minibüs, Midibüsler 5 %20 333
6.3. Hafifkamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 %25 333
6.4. Ağıryük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 %20 333
6.5. Motosikletler(Mopedler ve Triportörler dahil) 4 %25 333
6.6. Bisikletlerve at arabaları 4 %25 333
6.7. Kendindenhareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar veforkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 %25 333
6.8. Çekiciler(Transpaletler dahil) 5 %20 333
6.9. Demiryollarıaraçları ve lokomotifler 15 %7 333
6.10. Denizaraçları 333
6.10.2001. Yükve yolcu gemileri 18 %6 333
6.10.2002. Tankerlerve frigorifik gemiler 8 %13 333
6.10.2003. Kayıkve mavnalar 5 %20 333
6.10.2004. Ağaçtekne 8 %13 333
6.10.2005. Denizmotorları 8 %13 333
6.10.2006. Şişmebot 5 %20 333
6.10.2007. Kurtarmagemileri 20 %5 365
6.10.2008. Römorkör 14 %7 389
6.11. Rayve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 %7 333
6.12. Uçakve helikopterler 10 %10 365
6.12.2001. Uçaksimülatörleri 10 %10 389
6.13. Treylerve treylere bağlı konteynerler 6 %17 333
6.14. Sabitve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 %10 389
6.15. Ambulans(İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 %14 333
6.16. Özelamaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan,vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehheztaşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su vebenzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları iledonatılmış arabalar ve bunların benzerleri) 7 %14 365
6.16.1. Çöptemizleme araçları ve ekipmanları 365
6.16.1.1. Çöptemizleme araçları 5 %20 365
6.16.1.2. Çöptemizleme araçları ekipmanları 3 %33 365
6.17. Bahçelerde,dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprakveya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzemetaşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları vebunların benzerleri. 3 %33 389
7 Tarım 333
7.1. Sadecetarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 %4 333
7.2. Sadecehayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır,ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 %5 333
7.3. Tarımdakullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 %10 333
7.4. Traktör,biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibitarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 %20 333
7.4.2001. Traktör,biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipmantakılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 %20 333
7.4.2002. Kırkımmakinesi 5 %20 339
7.4.2003. Gagakesme makinesi 5 %20 339
7.4.2004. Kremamakinesi 5 %20 339
7.4.2005. Tavukyolma makinesi 5 %20 339
7.4.2006. Budamamakinesi 5 %20 339
7.4.2007. Motorluel testeresi 5 %20 339
7.4.2008. Meyvetasnif makinesi 5 %20 339
7.4.2009. Buzağıemzirme makinesi 5 %20 339
7.4.10. Meyvebahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi içinkullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş,motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri 10 %10 389
7.5. Mandıralar 7 %14 333
7.6. Sütlükve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 %20 333
7.7. Atlar 389
7.7.2001. Damızlıkolarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) 18 %6 389
7.7.2002. Diğerleri(Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) 10 %10 389
7.8. Sütlükkoyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 %20 333
7.9. Arılar 5 %20 333
7.10. Yumurtalıktavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 %50 333
7.11. Kümeshayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 %10 333
7.11.2001. Üretimdekullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 %20 333
7.12. Denizve tatlı su balıkları 5 %20 333
7.13. Diğerhayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 %20 333
7.14. Ekilive dikili araziler, tesisler 333
7.14.1. Zeytinlikler 50 %2 333
7.14.2. Dutluklar 40 %3 333
7.14.3. Fındıklıklar 25 %4 333
7.14.4. Süsağaçları, güllükler 20 %5 333
7.14.5. Bağlar 20 %5 333
7.14.6. Narenciyeağaçları 25 %4 333
7.14.7. Şeftaliağaçları 10 %10 333
7.14.8. Kayısı,erik, badem ağaçları 25 %4 333
7.14.9. Elma,armut, ayva, incir ağaçları 25 %4 333
7.14.10. Vişne,kiraz ağaçları 20 %5 333
7.14.11. Ceviz,kestane, antep fıstığı ağaçları 40 %3 333
7.14.12. Sairmeyveli ağaçlar 10 %10 333
7.14.13. Seralar 365
7.14.13.1. Seralardakullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlamamakineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri) 5 %20 333
7.14.13.2. Camörtü malzemeli seralar 15 %7 365
7.14.13.3. Plastikörtü malzemeli seralar 3 %33 365
7.14.13.4. Çelikkonstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 %7 365
7.14.13.5. Galvanizlenmişyapı malzemeli seralar 20 %5 365
7.14.13.6. Diğeryapı malzemeleri kullanılan seralar 10 %10 365
7.14.13.7. Topraksızüretimde kullanılan sera plastiği 3 %33 365
7.14.13.8. Kayayünü yatağı 2 %50 365
7.14.13.9. Seralardakullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma,havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyonmakineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübredozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10 %10 389
7.14.14. Tarımsalsulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 %10 333
7.14.15. Kanalve kanaletler 10 %10 333
7.14.16. Derinkuyular 15 %7 333
7.14.17. Sağımtesis ve makineleri 5 %20 333
7.14.18. Mahsulkurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 %20 333
7.14.19. Çırçırlamave delintasyon tesisleri 5 %20 333
7.14.20. Yoncalıktesisi 3 %33 333
7.14.21. Korunganlıktesisi 2 %50 333
7.14.22. Suniçayır mera tesisi 3 %33 333
7.14.23. Çamfıstığı tesisi 50 %2 339
7.14.24. Kavaklıktesisi 10 %10 339
8. Madencilik:Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında,öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özelolarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 333
8.1. İzabepotaları 2 %50 333
8.2. Madeniemniyet şapkaları (Baretler) 3 %33 333
8.3. Linyitve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, suihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı,nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocakaydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler 10 %10 333
9. Petrolve gaz sanayi 333
9.1. Petrolve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol vegaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyularınkapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibiişlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler 6 %17 333
9.1.2001. Pompajçubuklarından emiciler 3 %33 333
9.2. Petrolve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol vedoğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğalgazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içerenkuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilercekullanılan iktisadi kıymetler. 14 %7 333
9.2.2001. Filtreler(Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 %50 333
9.3. PetrolArıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar içinkataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %7 333
9.3.2001. Buharkazanlarından acı su kullanılanlar 2 %50 333
9.4. Petrolve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 9 %11 333
9.4.2001. Sıvıgaz buharlaştırıcılar 9 %11 365
10. İnşaatİşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetimbinaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demir yollarınınyapımında kullanılan iktisadi kıymetler (İş makineleri ve benzerleri) 6 %17 333
10.1. İnşaatkalıpları ve iskeleler 365
10.1.2001. Ahşapinşaat kalıpları 5 %20 365
10.1.2002. Tünelkalıplar 15 %7 365
10.1.2003. Yapıinşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 %5 365
10.1.2004. Karotaşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerinimalatında kullanılan kalıplar 4 %25 365
10.1.2005. İşiskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmişolanlar) 7 %14 365
10.1.2006. Ağaçkalaslar 3 %33 365
10.1.2007. Demirveya çelik inşaat kalıpları 7 %14 389
10.2. İnşaatdemiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işlememakinesi 8 %13 365
10.3. Kum,mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kumdeğirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 %7 365
11. Hububatve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerinüretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 %7 333
12. Şekerve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarındanyapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 %7 333
13. Bitkiselyağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %7 333
14. Balıkyağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt vesüt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler* 8 %13 333
15. Çaysanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %7 333
16. Alkollüve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılaniktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %7 333
16.1. Meyvesuyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler(evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur vepastarazatör vb. ) 10 %10 389
17. DiğerGıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflardayer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8 333
17.1. Bisküvi,çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 %33 333
17.2. Rafinetuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %13 365
18. Özelİşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlüfoluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özelmateryaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlananfaaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işlemetepsileri v.b. iktisadi kıymetler 4 %25 333
18.1. Alkollüveya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadikıymetler 5 %20 333
18.2. Camşişeler 3 %33 333
18.3. Demirve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 %13 333
19. Tütünve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b.tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %7 333
20. MensucatÜrünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı 333
20.1. ÖrgüÜrünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretimindekullanılan iktisadi kıymetler 8 %13 333
20.1.2001. Nakışmakineleri 5 %20 365
20.2. Pamukİşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 %10 333
20.3. Pamukve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması,karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi veçevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgüdokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyelkuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaştiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 %10 333
20.4. Halıİmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil ÜrünlerininPaketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak vediğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerininbirleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ilefabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotluçorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek içinfabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması,düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek,kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi veüretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 %13 333
20.5. Giysive Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstilürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi vetekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcımalzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetikgiysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 %13 333
20.5.2001. Giysive diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama veölçüm sistemleri 10 %10 389
20.6. Derive Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deriürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri vepostların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasındakullanılan iktisadi kıymetler 8 %13 333
20.7. Tekstilİpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarlailgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılanana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksekhızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler) 8 %13 333
20.8. YünOlmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon,üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 333
20.9. Endüstriyeliplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8 333
20.10. Hamkumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş,tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 %13 339
20.11. Tekstilürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presimakinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi 10 %10 365
20.12. Dikişmakinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 %10 365
21. TıbbiMalzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar vedişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 %13 333
21.1. Çiftcidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazlarıve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhemkarıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile veobidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlardakullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar 3 %33 333
21.2. Vakumcihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma vekapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, haricitesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampulkapatma-doldurma makinesi 3 %33 333
21.3. Kurutmaevütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cinsfiltre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı,muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzaryapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar,kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretlehazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerininbaskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar 2 %50 333
22. Optikalet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10 333
23. Ağaçürünleri imalatı 333
23.1. KeresteKesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri 6 %17 333
23.2. AhşapÜrünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması dadahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar,mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretimindekullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 333
23.3. Kağıtve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatmaişlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri içinkullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerinyeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli birkapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımındakullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatındakullanılanlar hariç) 13 %8 333
23.4. YenidenKullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı:Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibikağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veyadeğiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b. 10 %10 333
23.4.2001. Elektronikmiğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatikpaket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü 10 %10 365
23.5. Bebekbezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadikıymetler 10 %10 339
23.6. Kağıtve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler 2 %50 365
24. BasınYayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibibir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitapciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarlayazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazeteve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler vebenzerleri 10 %10 333
25. KimyasalÜrünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler,sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılankimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatındakullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğrafkağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imaletmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibifabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri(Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.) 10 %10 333
25.1. Elektrik,enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre,pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 %20 333
25.1.2001. Motorlar 10 %10 333
25.1.2002. Denizkıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar 8 %13 333
25.1.2003. Buharemiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar 5 %20 333
25.1.2004. Seyyardalgıç pompa motorları 5 %20 333
25.1.2005. Panellerve panel cihazları 10 %10 333
25.1.2006. Kablo,kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşanhatlar 10 %10 333
25.1.2007. Denizkıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları 5 %20 333
25.2. Enstrümanlarve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank,eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 %10 333
25.3. Prosesgereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 %20 333
25.4. Mamulve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veyaproses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteynergibi taşıma ekipmanları 3 %33 333
25.5. Petrokimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılantesisler 10 %10 333
25.6. Polyesterelyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 333
25.7. Sentetikiplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %7 333
25.8. Azotsanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10 333
25.9. Sunigübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10 333
25.10. Sodasanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 %20 333
25.11. Pestit(Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler,vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı,eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabunve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvaletmalzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri 10 %10 339
25.12. Nükleeryakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8 339
25.13. Filtreve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pilelememakineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miksmakineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrinkmakineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri 6 %17 389
26. KauçukÜrünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçukiçeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilenlastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemdengeçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerdenyapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri 10 %10 333
26.1. Transmisyonkayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadikıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon veşekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyörbant üretim hattı 10 %10 365
26.2. KauçukÜrünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga,kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madenilevhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar * 4 %25 365
27. NihaiPlastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıbadökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 333
27.1. Plastikparça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılaniktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını,pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb. 7 %14 365
27.2. NihaiPlastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti,kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar * 4 %25 365
27.3. Plastikenjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 %20 389
28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış camürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatındakullanılanlar hariç) 333
28.1. Fırınlar 333
28.1.2001. Düzcam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 %10 333
28.1.2002. Otomatikzüccaciye ve cam elyaf fırınları 7 %14 333
28.1.2003. Elimalatı züccaciye fırınları 5 %20 333
28.1.2004. Camsuyu (Slikat) fırınları 4 %25 333
28.1.2005. Camüretim potaları 3 %33 333
28.2. Üretimve işleme makineleri 333
28.2.2001. Camüretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 %10 333
28.2.2002. Rodaj,delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı 5 %20 333
28.2.2003. Camelyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine veteçhizatı 8 %13 333
28.2.2004. Bilgisayarkontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları 5 %20 333
28.3. Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarakkullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler 365
28.3.2001. Doğalgazbasınç ve ölçme istasyonları 15 %7 365
28.3.2002. Doğalgazkazan ve kombi gibi yakma tesisleri 10 %10 365
28.3.2003. Doğalgaziç tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 %10 365
28.4. Camürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar 5 %20 365
28.5. CamÜrünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalargibi özel alet ve cihazlar * 3 %33 365
29. Çimentoİmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılaniktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlümadencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 20 %5 333
29.1. Çimentoluyonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %7 339
29.2. Çimentoüretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası(spiral ve magnezit ateş tuğlası) 2 %50 389
29.3. Çimentoüretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları,çimento değirmeni ana tahrik redüktörü 10 %10 389
30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı:Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi görentoprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit,mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılanürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 339
30.1. Taşve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine veTeçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler,kurutmalar, fırınlar v.b. 15 %7 339
30.2. Taşve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makineve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuzkarıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı,kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyonmakineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırıngiriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiyemakineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b. 8 %13 339
30.3. Taşve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Kalite KontrolSistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları,karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskıcihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b. 7 %14 339
30.4. Taşve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan YüksekTeknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri) 6 %17 339
31. Demir-çelikve metal ürünleri imalatı 333
31.1. Demirİçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan eldeedilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi,saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması,alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerininkalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi veinşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 333
31.1.2001. Demirİçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları,kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler* 7 %14 333
31.2. DökümÜrünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri deiçeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazidüzenlemeleri ve özel araçlar * 10 %10 333
31.2.1. Kızaklar,merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 %33 333
31.2.2. Kalıplar 333
31.2.2.1. Alüminyumenjeksiyon kalıpları 4 %25 333
31.2.2.2. Çelikkalıplar 4 %25 333
31.2.2.3. Sertmetal kalıplar 5 %20 333
31.2.2.3. Saçparça kalıpları 5 %20 333
31.2.2.4. Plastikkalıplar 4 %25 333
31.2.2.5. Camkalıplar 5 %20 333
31.2.2.6. Stroforkalıpları 7 %14 333
31.2.2.7. Dökümkalıplar 7 %14 333
31.2.2.8. Dengeağırlığı kalıpları 4 %25 333
31.2.2.9. Alüminyumekstrüzyon presi ve hatları 6 %17 365
31.3. ÇelikÜrünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demirve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğinyuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaatkalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibinebakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezlerive demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadikıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdakifaaliyetlerde kullanılan özel araçlar * 10 %10 333
31.4. FabrikasyonMetal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyonmetal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyenmetallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayanısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 12 %8 333
31.4.1. FabrikasyonMetal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri,kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilirkonteynerler gibi özel araçlar * 3 %33 333
31.5. MetalYüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu işlemler,metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce,metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kirbulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlamaişlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksekbasınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucumalzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunlarınbenzerlerini içermektedir. 6 %17 339
31.6. PVCkapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılaniktisadi kıymetler 6 %17 339
31.6.1. PVCimal kalıpları 4 %25 339
31.7. Galvanizli sac üretimi ve rulo saclarınhaddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler 365
31.7.2001. Galvanizlisac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı,ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlamamakinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı 12 %8 365
31.7.2002. Rulosacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asitregenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi,demineralize su üretim cihazı 12 %8 365
31.8. Dövmeçelik parça imalatında kullanılan kalıplar 2 %50 365
31.9. Pirinçyüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiylenikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinçyüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılmasıişleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri 12 %8 365
31.10. Demirve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 389
31.10.2001. Haddelemeişleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları 2 %50 389
31.10.2002. Mamülüistenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları 4 %25 389
31.10.2003. Hammaddeninüretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar,hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundakielektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan;lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yataklarınyağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ileüretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayanlaboratuar malzemeleri 5 %20 389
31.10.2004. Sisteminkullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumandaodalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülünistenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler 6 %17 389
31.10.2005. Haddelemeişleminde kullanılan ön redüktörler 7 %14 389
31.10.2006. Hammaddeninfırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılanelektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyonsistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan ortagerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdanedeğiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılantaşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapısistemleri 10 %10 389
31.10.2007. Haddelemeprosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayansistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddelemeişlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacınısağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflardasayılanlar hariç) 15 %7 389
32. MadeniEşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğmemakineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyumeşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal edenmakineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleriimal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemiinşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazlarıimal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konservekutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarımmakine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler,cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri(Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edicimakineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imaleden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikişmakineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.) 20 %5 333
32.1. Elaletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8 339
32.2. Madenieşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik tozboya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boyatesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boyakabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri) 10 %10 389
32.3. Cıvatave somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğukdövme makineleri 7 %14 389
33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat veMakine İmalatı 333
33.1. Elektriklive Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineliaraçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına aitmakineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma vesoğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılanaraçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrolve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar,türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafitiürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine,ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler vebenzerleri 10 %10 333
33.2. ElektronikParça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar dadahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin;aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler,elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları,kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronikenstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler,bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler,lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar vebunların benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopimakineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanikiş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsamdışındadır.) 6 %17 333
33.3. HerTürlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılaniktisadi kıymetler 5 %20 333
34. MotorluAraçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar,otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başkabir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.) 12 %8 333
34.1. MotorluAraçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm,numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olaraktanımlanan iktisadi kıymetler * 3 %33 333
34.1.1. Motosiklet,moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları 5 %20 333
34.2. Motorluaraçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı,disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça vediğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler) 10 %10 339
34.3. Otomobilve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %13 389
35. HavacılıktaKullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekaniksistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların parçalarınınimalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava SavunmaSistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik vehaberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılaniktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.) 10 %10 333
35.1. HavacılıktaKullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler * 6 %17 339
36. Gemive bot yapımı 333
36.1. Gemive Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahiledilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delmearaçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadikıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerindekullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamirmakineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsamdahilinde değildir.) 12 %8 333
36.2. Gemive Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar,numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olaraktanımlanan iktisadi kıymetler * 7 %14 333
36.3. Gemive Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.)sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımdakullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirindekullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibiyüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhlarıve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentilerihariç) 16 %6 333
37. DemiryollarıMakineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri 339
37.1. Peronve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil) 25 %4 339
37.2. Peronlar 20 %5 339
37.3. Rampalar 10 %10 339
37.4. Kömürve akaryakıt verme tesisleri 20 %5 339
37.5. Cüruftemizleme tesisleri 5 %20 339
37.6. Bakım,muayene ve temizleme tesisleri 20 %5 339
37.7. Triyajtesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler) 25 %4 339
37.8. Esastoprak işleri, diğer tesisler 25 %4 339
37.9. Balast 10 %10 339
37.10. Tünellerve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleritesisleri) 100 %1 339
37.11. Menfezler(Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri) 25 %4 339
37.12. Peronve karayolu alt ve üst geçitleri 25 %4 339
37.13. Hemzemingeçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler,otomatik bariyerler ve tesisler) 12 %8 339
37.14. Mekaniksinyal tesisleri 339
37.14.1. Kumandaaletleri, blok tesisleri 12 %8 339
37.14.2. Sinyaller,transmisyon tertibatı 16 %6 339
37.14.3. İstasyonsinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyonhatları 12 %8 339
37.15. Trafikmerkez idaresi (CTC) 339
37.15.1. Kumandamakineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b. 10 %10 339
37.15.2. Sinyaller 12 %8 339
37.15.3. Transmisyonhatları ve tesisleri 12 %8 339
37.15.4. Sinyalizasyonkuvvet tesisleri 12 %8 339
37.15.5. Otomatikfren tevfik tertibatı 16 %6 339
37.15.6. Heyelan,taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri 5 %20 339
37.15.7. Otomatikve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarınıgösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat vehoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri 16 %6 339
37.15.8. Yangınihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri 16 %6 339
37.15.9. Telekomünikasyonkuvvet tesisleri 16 %6 339
37.15.10. Yardımcıistihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen veasetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri) 20 %5 339
37.15.11. Döneryada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama vetemizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri 10 %10 339
37.15.12. Kimyevive termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 %6 339
37.15.13. Kimyevive termik tertibata maruz kalan makineler 5 %20 339
37.15.14. Madeniolmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler 16 %6 339
37.15.15. Hurufatve tertip makineleri 5 %20 339
37.15.16. Düzbaskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b. 12 %8 339
37.15.17. Talaşalan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar 20 %5 339
37.15.18. Yolmakineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör vebenzerleri ile bunların eklentileri) 10 %10 339
37.15.19. Kuvvetmakineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, taliistasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyirhatları v.b. 33 %3 339
37.15.20. Yüksekve orta gerilimli tesisler 33 %3 339
37.15.21. Elektrikölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri 20 %5 339
37.16. Nakilvasıtaları mefruşat ve teçhizatı 16 %6 339
37.17. Diğermefruşat ve teçhizat 16 %6 339
38. DemiryoluVagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolutransit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadikıymetler 12 %8 333
39. Lokomotifİmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılanlokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler 11 %9 333
40. Demiryolurayları 10 %10 333
40.1. Dekovilhattı 15 %7 333
41. Madalya,Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri,oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler,mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplısüpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılaniktisadi kıymetler 12 %8 333
42. BoruHattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol,gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel, ticarive anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler 22 %5 333
43. Telefonlaverilen iletişim hizmetleri 333
43.1. TelefonlaHaberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen vebir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesindekullanılan iktisadi kıymetler 45 %2 333
43.2. Merkezdekullanılan yönetim binaları 45 %2 333
43.3. TelefonHizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe,telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadikıymetler 10 %10 333
43.4. TelefonDağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu borularıv.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunlarınbenzerleri de dahildir) 24 %4 333
43.5. BilgisayarDestekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofisekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar vebilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri 10 %10 333
44. Medyave iletişim hizmetleri 333
44.1. Radyove Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo vetelevizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, denizkabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf,kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini teminetmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynızamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlarolarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyonekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlühaberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.) 6 %17 333
44.2. YüksekFrekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler,anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutmasistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları)gibi iktisadi kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsamdışındadır.) 13 %8 333
44.3. Kabloluve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları,gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler,elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler(Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.) 27 %4 333
44.4. MerkeziOfiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletimaletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletimsistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahaldekullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü,izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler 17 %6 333
44.5. BilgisayarlaKontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları:Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlıbilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar veyer düzenekleri 10 %10 333
44.6. UydularlaBağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzüistasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatlarıve uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadikıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzaydakullandıkları teçhizat sınıf dışındadır) 10 %10 333
44.7. ÖzelŞahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminalekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkeziekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara aitmülklere monte edilen ekipmanlar 10 %10 333
44.8. Televizyonyayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık 333
44.8.1. Vericiler: Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilataraç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler(Verici binaları ve program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç) 11 %9 333
44.8.2. AboneBağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantısağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler,yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları,bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman vedönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler 10 %10 333
44.8.3. ProgramYapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırmaaraçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadikıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır) 9 %11 333
44.9. Filmve kasetler 333
44.9.1. Filmler 2 1.Yıl %60, 2. Yıl %40 333
44.9.2. Teypkasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b. 2 1.Yıl %60, 2. Yıl %40 333
44.10. Telekomünikasyonnetwork hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantıhizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadikıymetler 10 %10 339
45. Elektrikpiyasası faaliyetleri 333
45.1. Üretim 333
45.1.1. ElektrikÜretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadikıymetler 40 %3 333
45.1.2. Elektriksağlayan hidrolik üretim araçları 365
45.1.2.1 Barajgövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler 40 %3 365
45.1.2.2 Cebriboru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler 15 %7 365
45.1.3. ElektrikSağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşiksirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıylabuhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atıkayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafındankullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrikjeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç) 20 %5 333
45.1.4. ElektrikSağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizelmotorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinlerive/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareketettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektriküretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortaksirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç) 15 %7 333
45.1.5. Endüstriyelenerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 %5 333
45.1.6. GazTürbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, naftave benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısıenerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar 5 %20 333
45.1.7 Rüzgarenerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadikıymetler 10 %10 365
45.2. İletim 333
45.2.1. ElektrikSağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletimindekullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizlemeve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 %3 333
45.3. Dağıtım 333
45.3.1. ElektrikSağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımındakullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizlemeve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 %3 333
45.3.2. Endüstriyelenerji ve elektrik dağıtım sistemleri 22 %5 333
45.3.3. ElektrikEnerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrolve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadikıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildiklerizaman bu kıymetler kapsam dışındadır.) 20 %5 333
46. Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması vedağıtılmasını sağlayan hizmetler 333
46.1. Barajlar 50 %2 333
46.2. Bentler 20 %5 333
46.3. Kuyular 333
46.3.1. Artezyenkuyular 20 %5 333
46.3.2. Kayaarazide açılan derin su kuyuları 10 %10 333
46.3.3. Kumlu-kalkerliarazide açılan derin su kuyuları 5 %20 333
46.4. Suyundepolanması ve arıtılması 333
46.4.1. Depove tanklar 40 %3 333
46.4.2. Arıtmasistemleri 20 %5 333
46.5. Suyundağıtılması 333
46.5.1. Pompalamasistemleri 10 %10 333
46.5.2. Dağıtımve borulama sistemleri 25 %4 333
47. Doğalgaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler 333
47.1. GazSağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan suısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları,basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstüdüzenekleri 22 %5 333
47.2. İçTesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgazsayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar 14 %7 333
47.3. İmalEdilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izinvermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatındakullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerdesınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılanilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.) 30 %3 333
47.4. DoğalGaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla berabertamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağıveya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler 14 %7 333
47.5. Doğalgazüretim araçları 14 %7 333
47.6. GazSağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodikkoruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ileilgili yer altı ve yer üstü tesisleri 22 %5 333
47.7. SıvılaştırılmışDoğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alettakım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma,tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gazhaline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları vedağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlıolan boru hatları ve benzerleri 22 %5 333
47.8. Sınaigaz üretimi 333
47.8.1. Gazsıvılaştırıcı tesisler 8 %13 333
47.8.2. Havaayrıştırma ünitesi 8 %13 333
47.8.3. Gazmerkezi dağıtım sistemleri 5 %20 333
47.8.4. Tüpdolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.) 8 %13 333
47.8.5. Tüptest üniteleri 10 %10 333
47.8.6. Kimyatesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) 10 %10 333
47.8.7. Likitsilindirler 8 %13 333
47.8.8. Asetilentüpleri 8 %13 333
47.8.9. Sınaigaz tüpleri 10 %10 333
47.8.10. Seyyartüp taşıma paletleri 5 %20 333
47.8.11. Paletlitüp kollektörleri 8 %13 333
47.8.12. Sıvıgaz buharlaştırıcıları 8 %13 333
48. MerkeziBir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi vedağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alanatıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığıfabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 15 %7 333
49. AtıklarınAyrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadiKıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılanbiyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geridönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz,buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gazveya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardakiişlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak,elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrikaişlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma,sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek vedönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları,atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlarınküllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarındabelirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibielektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsamadahil edilmez.) 10 %10 333
50. Belediyelereveya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları 24 %4 333
51. Belediyelereveya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar 50 %2 333
52. Gerçekleştirilenİş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonelhizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyeniktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler 10 %10 339
52.1. Kişiselve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 339
52.2. Eğitimhizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar veyetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetlersınıflama içinde yer almaktadır.) 6 %17 339
52.3. Sağlıkhizmetleri 6 %17 339
52.4. Otomotivve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorluaraçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunlarınservis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılaniktisadi kıymetler) 12 %8 339
52.5. Güvenlikhizmetleri 8 %13 339
52.6. Tanıtımve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler 10 %10 339
52.7. Fotoğrafbaskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlarabenzer makine ve araç gereçler) 10 %10 339
52.7.1. Minilabfotograf baskı makinesi 4 %25 389
53. Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım vepazarlama faaliyetleri 339
53.1. Dolumhattında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 339
53.2. Boruhatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı,vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğukdevre yağı boru hattı ve bunların benzerleri) 12 %8 339
53.3. Laboratuarölçüm ve test cihazları 8 %13 339
53.4. Arıtmaişlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğeriktisadi kıymetler 10 %10 339
53.5. Dolumadalarında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8 339
53.6. HizmetBinaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal,havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu,otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefonve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunlarınbenzerleri) 20 %5 339
54. İlktesis ve taazzuv giderleri 5 %20 333
55. GayriMaddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül,dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzerikalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşlarıtarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri 15 %7 365
55.1. Peştemallık 5 %20 365
55.2. Turizmamaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı 5 %20 365
56. Özelmaliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 5 %20 333
57. Araştırma-Geliştirmeharcamaları** 5 %20 389
58. Konaklamaişletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi,pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılaniktisadi kıymetler 5 %20 333
58.1. Reklampanoları ve billboardlar 333
58.1.1. Işıklı 5 %20 333
58.1.2. Işıksız 10 %10 333
58.2. Mafsallıtenteler 2 %50 333
59. Turistiktesisler ve eğlence faaliyetleri 10 %10 339
59.1. Turistiktesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevimutfak ve servis takım ve malzemeleri 4 %25 333
59.2. Turistiktesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastıkkılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri 2 %50 333
59.3. TurizmSektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları(Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme denizsporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayakayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyonekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyanov.b.) 3 %33 333
59.4. Eğlenceve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar,plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları,tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaçparaşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerinişletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veyaparayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetleriningerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 333
59.4.1. Spor,fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadikıymetler 10 %10 339
59.5. Topluyemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10 339
60. Tiyatrodekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullanılandekorlar dahil) 2 %50 333
61. Sudayapılan faaliyetler 339
61.1. Dalyanve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) 10 %10 339
61.2. Şamandıratesisatı 5 %20 339
61.3. Salmaağları (Balıkçılıkta kullanılanlar) 3 %33 339
61.4. Sürütmealeti komple (Süngercilikte kullanılan) 2 %50 339
61.5. Dalışfaaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler 3 %33 339
62. Berber,kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araçgereçler * 8 %13 339
63. İzolasyonmalzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8 339
63.1. Naylonfilm kaplama 8 %13 339
64. Sterilizasyonişlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri,laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerininsterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarındanarındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, polimerilerinmodifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerindekullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri) 10 %10 339
64.1. Sterilizasyonişlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt) 5 %20 339
65. SavunmaSanayi 339
65.1. Savunmasanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler(35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetlerkapsam dışındadır.) 15 %7 339
65.1.1. Savunmasanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler 7 %14 339
65.2. Savunmasanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayiürünlerini imal eden iktisadi kıymetler 10 %10 339
65.2.1. Savunmasanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayiürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler 5 %20 339
66. Denizciliksektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler 365
66.1. Fenercihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel 10 %10 365
66.2. Fenerkumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü 2 %50 365
66.3. Radar,radyofar ve seyir haritaları 5 %20 365
66.4. Karakutu ve hız gösterge sistemi 15 %7 389
67. Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktilbutil metil ester ile rafine yağ üretimindekullanılan iktisadi kıymetler 389
67.1. Otomatikyoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu testaparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gazkromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı,cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı testcihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassasterazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatörve benzeri laboratuar cihazları 5 %20 389
67.2. Esanjör,karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibimakineler 5 %20 389
67.3. Üretimprosesi otomasyon makinesi 7 %14 389
67.4. Metilalkol tankı, reaktör 8 %13 389
67.5. Dekantör,statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stoktankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank,sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, susoğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik – anaerobiktanklar, kantar, kompresör, degazör gibi makineler 10 %10 389
67.6. Gliserinişleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı 15 %7 389
68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryumtesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler 399
68.1. Akrilik camdan mamül su tüneli veteçhizatı, ana tanklar 15 %7 399
68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar(akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlamabölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuarekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanları 10 %10 399
68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma veısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat 5 %20 399
69. Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılaniktisadi kıymetler 418
69.1. Merdiven aracı, merdiven çekilir 15 %7 418
69.2. Konveyör aracı, konveyör 15 %7 418
69.3. Apron Otobüsü 5 %20 418
69.4. Deicing (buz çözme) aracı, foseptikaracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakımplatformu 7 %14 418
69.5. Foseptik tankı, su ikmal tankı 15 %7 418
69.6. Towbar, towbarless, uçak traktörü 5 %20 418
69.7. Air starter çekilir 6 %17 418
69.8. Yayın ve anons sistemi, saat sistemi 10 %10 418
69.9. Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcuköprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyonsistemi,Uçuş bilgi sistemi 15 %7 418
69.10. 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırmasistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi 20 %5 418
69.11. Uçak park alanı ofis ekipmanı 10 %10 418
69.12. Yangın alarm ve güvenlik sistemi 15 %7 418
69.13. Dahili telefon sistemi 10 %10 418
69.14. Enerji otomasyon sistemi 10 %10 418