banner_sektorler_1

ENDÜSTRİ

Ambalaj ve Kağıt

Sektör gündelik hayatın hemen her alanında yer alan ürünlerin birçoğunda kullanılan basım ve ambalaj sektörüne ara malı temin etmektedir. Kağıt ve karton ürünleri, gerek maliyet yönlü avantaja sahip olması gerekse kolay işlenmesi bakımından ambalaj sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Hızlı büyüyen iç pazar karşısında hammaddeye erişim konusunda sıkıntıların bulunması nedeniyle Türkiye’de kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe ara malı kullanımı yüksek seviyededir.

Granit olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Genel Muhasebe

  • Muhasebe Revizyon

  • Bordro Hizmetleri

  • Beyanname Gönderim

  • Raporlama Hizmetleri

  • Danışmanlık Hizmetleri

  • E-Uygulama Çözümlemeleri

  • E-Muhasebe Çözümleri

  • Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri